Ekologický park - dotace z fondů EU

Projekt: ENERGETICKÉ ÚSPORY NA OBJEKTECH V HOSPODAŘENÍ S ODPADY byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je provedení energeticky úsporných opatřeních.

Projekt: ENERGETICKÉ ÚSPORY NA OBJEKTECH V HOSPODAŘENÍ S ODPADY

CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001033

byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je provedení energeticky úsporných opatřeních na administrativně-provozních budovách za účelem dosažení efektivního hospodáření s energiemi. Celkové způsobilé výdaje projektu: 12 869 069,00 Kč - dotace: 50%
 
 

Mohlo by se vám hodit