Sběr biologicky rozložitelného odpadu lze na území města Blanska provádět ve dvaceti lokalitách

Město Blansko se společností Kaiser servis, spol. s r. o. připravily pro občany Blanska dvacet lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu do 1.100l nádob. Nádoby se budou vyvážet jednou týdně. Pokračovat se bude i v pytlovém sběru, který má v Blansku již svoji nepřehlédnutelnou tradici.

Na základě dohody mezi Městem Blansko a společností Kaiser servis, spol. s r. o. se v několika zahrádkářských lokalitách a v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce zkušebně osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO).

Celkem sedmadvacet kontejnerů o objemu 1.100 l, uzpůsobených a označených pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů, bude pro chataře (zahrádkáře) rozmístěno na těchto stanovištích:

Ul. Komenského u Technických služeb Blansko 2 ks, ul. Hořická u separace v horní části 1 ks, na Bačině 2 ks, Hořice (točna MHD) 1 ks, Hořice požární zbrojnice 1 ks, Olešná 1 ks, Klepačov točna MHD 1 ks, ul. 9. května naproti RD 61 1 ks, u křižovatky ul. 9. května a ul. Nad Žlíbkem 2 ks, Sadová u prodejny koberců 1 ks, Žižlavice 2 ks, Lesní město 2 ks, Češkovice pod hotelem Panorama 3 ks, Zahradní město u separace 1 + 2 ks, lokalita Újezd (lom) 1 ks a Zborovec u restaurace 2 ks, Březinky 1 ks.
Dále bude zkušebně osazeno šest kontejnerů v sídlištích:

Písečná – začátek ul. Jasanové 1 ks a Pod Javory 1 ks; Sever – ul. Dvorská u č. 90 1 ks, Absolonova vrch 1 ks; Zborovce – Kamnářská střed 1 ks, Okružní nad restaurací Zátiší 1 ks.
Všech třiatřicet kontejnerů by na těchto stanovištích mělo být umístěno od dubna do listopadu. V listopadu, podle vývoje počasí, se pak začnou tyto kontejnery odvážet. V zimním období je možno vozit BRO na některý ze sběrných dvorů v jeho provozních hodinách.

Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad, jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou občané ukládat např. jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček i čajový odpad.

V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další. Není žádoucí také odkládat do těchto nádob zeminu nebo písek a podobně, docházelo by tak k překročení únosnosti kontejnerů, navíc by následně mohlo dojít i  k jejich poškození.

Žádáme občany, aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity, ve kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Prosíme o disciplinovanost, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu a následné dotřiďování by značně navýšilo cenu.
 
 

Mohlo by se vám hodit