Funguje správně váš odlučovač ropných látek?

Každý provozovatel parkoviště, odstavné plochy, parkovacího či obchodního domu s parkovištěm nebo čerpací stanice či myčky automobilů je povinen používatodlučovač ropných látek. Jde o odpadní jímku, která zachytává ropné látky v odpadní vodě, které jsou jinak škodlivé životnímu prostředí a organismům a nepatří do odpadních vod. Ropné látky unikající z vozidel se dostávají do odpadních vod, které je třeba přečistit.

Jak odlučovač ropných látek funguje

Odlučovač ropných látek obsahuje speciální filtr, který má za úkol z odpadní vody odstranit ropné látky, zejména benzín, naftu a ropné oleje. Tyto látky v odlučovači zůstávají a hromadí se zde, je tedy potřeba je pravidelně nechat vyvézt a ekologicky zneškodnit, aby odlučovač stále plnil svůj účel.

Zda odlučovač správně funguje, se posuzuje na základě laboratorních rozborů odpadní vody, která je z odlučovače vypouštěna. Může se stát, že po čase využívání odlučovače začne vykazovat přítomnost ropných látek. Potom je třeba odlučovač vyčistit a pokud vyčištění nepomůže, hledat závadu. Filtr v odlučovači může být ucpaný nebo také poškozený, potom je třeba jej vyčistit nebo opravit či vyměnit za nový. Obraťte se s důvěrou na Kaiser servis, odbornou firmu, která se o váš odlučovač ropných látek spolehlivě postará. Důležité je zajistit rovněž rozbor odpadní vody v akreditované laboratoři.

Kdo vám s čištěním odlučovače pomůže

Firma Kaiser servis se postará o kompletní servis v oblasti odpadového hospodářství, čištění jímek různého charakteru i likvidaci odpadů. V každém případě je dobré odlučovač pravidelně čistit, na to je třeba nejprve odčerpat nebezpečné látky z odlučovače, dále také pročistit přítokové a odtokové potrubí odlučovače vysokotlakým zařízením, důkladně očistit stěny lapače vysokým tlakem vody a odvézt nebezpečné odpady včetně zajištění ekologické likvidace. Nepomůže-li tento postup, je třeba přistoupit k opravě či výměně filtru odlučovače. Neváhejte a kontaktujte odbornou firmu Kaiser servis, která se postará o obnovení bezproblémového chodu vašeho odlučovače ropných látek.
 
 

Mohlo by se vám hodit