Potřebujete doma nebo ve firmě zjistit kvalitu pitné vody?

Kvalita především pitné vody je pro náš život naprosto zásadní, proto je třeba, aby pitná voda splňovala vyhláškou dané hygienické limity ...Kvalita především pitné vody je pro náš život naprosto zásadní, proto je třeba, aby pitná voda splňovala vyhláškou dané hygienické limity obsahu mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti. Jejich překročení může totiž znamenat zdravotní riziko.

Co se kontroluje ve vzorku pitné vody

Z hlediska mikrobiologických a biologických ukazatelů se zkoumá mimo jiné přítomnost Escherichia coli a koliformních bakterií, což jsou indikátory fekálního znečištění, a také Clostridium perfringens, patogen, který působí na kvalitu přípravy pitné vody z vody povrchové. Dále se sleduje koncentrace dusičnanů a dusitanů ve vodě, které představují zdravotní riziko především pro kojence a děti do tří let. Je třeba sledovat také výskyt mědi a olova a dalších ukazatelů jakosti vody.

Máte pocit, že se kvalita vody ve vaší domácnosti zhoršila? Nechte si udělat laboratorní rozbor vzorku vodyKaiser servis je firma, která se zabývá nejen nakládání s odpady, ale provádí také odběry vzorků pitné vody a zajišťuje jejich následný rozbor v akreditované laboratoři Nanolab, spol. s r.o. 
Je možné se domluvit na provedení zkráceného či úplného rozboru.

Ovšem nejen k soukromým účelům potřebujete znát složení vody. Kolaudujete-li nový výrobní či zpracovatelský areál, potřebujete rovněž rozbor vody. Inspektoři životního prostředí budou chtít také zkontrolovat vzorek vypouštěné odpadní vody zejména z odlučovačů ropných látek nebo tukových lapolů. Obraťte se s důvěrou na firmu Kaiser servis, která tyto rozbory provádí pravidelně. Postará se nejen o samotný odběr vzorků, ale také jeho přepravu a odborný rozbor v akreditované laboratoři. Výsledky potom dostanete zpracované do týdne.

Potřebujete-li i vy zjistit kvalitu vody, nechte si odebrat vzorky a analyzovat je ve specializované laboratoři. Zajistíme pro vás kompletní servis.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube