Provozujete myčku vozidel? Potřebujete vyčistit sedimentační jímky?

Dnes automobilem jezdí kdekdo a jen málo řidičů má možnost nebo čas pravidelně svůj vůz mýt. Přitom ale velké procento vozů jsou firemní automobily, které by měly reprezentovat a není tedy vhodné, aby byly zaprášené nebo dokonce zablácené apod.

Od toho existují myčky automobilů, které se postarají o obnovení zářivého vzhledu vašeho čtyřkolového miláčka.

Jaké jsou povinnosti provozovatelů myček s ohledem na nakládání s odpady

Ovšem jako všechno nemají myčky automobilů pouze výhody. Vy jakožto spotřebitelé a zákazníci to řešit nemusíte, pro majitele myček však vzniká povinnost shromažďovat vodu použitou na mytí automobilů ve speciálních jímkách a nechat ji pravidelně vyvážet a ekologicky likvidovat. Tekuté odpady z myček vozidel jsou označeny jako nebezpečné odpady, obsahují totiž nejen mechanické nečistoty a zbytky olejů, ale především mycí emulze a různé čistící přípravky, které se používají k šamponování automobilů v rámci procesu mytí v mycí lince. Voda odtéká do nádrží, kde je shromažďována. Nádrže však nejsou bezedné a je třeba je pravidelně vyvážet. Specialistou pro nakládání s kapalnými odpady je firma Kaiser servis, která vám zajistí nejen odvoz odpadu, ale také jeho odbornou likvidaci.

Co se děje s odpadem z myček

Nejprve je třeba zařídit odvoz, o ten se postará sací vozidlo, které je zároveň vybaveno i rotačními tryskami a vysokotlakou vodou pro čištění stěn sedimentačních jímek. Tento vůz odčerpá odpadní vodu a kal a odveze ji do chemické čistírny odpadních vod, kde dochází k vyčištění vody a jejímu návratu do koloběhu. Celý proces čištění je neustále monitorován a kvalita vyčištěné vody je průběžně kontrolována, aby splňovala ty nejpřísnější limity.

V současné době se používají převážně kontaktní myčky vozidel, avšak již existuje několik bezkontaktních, které jsou pokrokové v tom, že výrazně šetří životní prostředí. Hlavní výhodou je především nižší spotřeba vody a chemických prostředků, které lze použitím bezkontaktní myčky snížit až o 40 procent.

Provozujete-li myčku automobilů a potřebujete odvoz a odbornou likvidaci odpadů, kontaktujte nás, rádi Vám vypracujeme nabídku na čištění jímek na míru.
 
 

Mohlo by se vám hodit