Typy sběrných nádob na vytříděný odpad

Určitě jste už mnohokrát v ulicích měst i na vesnicích viděli barevné popelnice či kontejnery, které jsou určeny na separovaný odpad. Tyto nádoby bývají nejčastěji plastové nebo ...

Určitě jste už mnohokrát v ulicích měst i na vesnicích viděli barevné popelnice či kontejnery, které jsou určeny na separovaný odpad. Tyto nádoby bývají nejčastěji plastové nebo kovové, jejich velikost se liší podle množství ukládaného odpadu. Někde stačí plastové popelnice v požadovaných barvách, jinde se používají plastové či kovové kontejnery rovněž barevně rozlišené.

Co do kterého patří

Při třídění odpadu je třeba striktně dodržovat, co je možné odhodit do kterého kontejneru. Modrý je vyčleněn výhradně na papírový odpad, patří sem tedy noviny, časopisy, papírové krabice, kartony a jiné papírové obaly. Naopak sem neodkládáme mastný papír, voskovaný či křídový papír nebo jinak upravovaný papír. Další kontejnery jsou žluté, ty jsou určeny na plasty. Mezi plastové materiály, které je vhodné třídit, patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků či balící fólie od spotřebního zboží. Naopak nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Další kontejner má zelenou barvu a je určen na sklo, tedy lahve od vína či jiných nápojů, sklenice od zavařenin, rozbité skleničky i tabulové sklo. Nepatří sem zrcadla, autosklo ani zlacená či pokovená skla.

Postarejte se o ekologické nakládání s odpady

Pokud máte vlastní provoz a chcete i vy třídit odpad, kontaktujte odborníky na nakládání s odpady, kteří vám potřebné nádoby na separovaný odpad zapůjčí. Pro větší množství odpadů můžete zvolit větší kontejnery, například klec na papír, vanový kontejner nebo velkoobjemový kontejner. Firma Kaiser servis je profesionálem v oblasti odvozu a likvidace odpadů, stačí se domluvit na pravidelném odvozu separovaného či komunálního odpadu, můžete si zvolit den, který vám vyhovuje. Chovejte se zodpovědně k životnímu prostředí a také v rámci vašeho provozu třiďte odpad.

Nechte si i vy vypracovat nabídku na naše profesionální služby v oblasti nakládání s odpady.
 
 
 
 
 
.
 
 
 

Mohlo by se vám hodit