Likvidace olejů s obsahem PCB

PCB, polychlorované bifenyly jsou látky podezřelé z karcinogenních účinků na lidské zdraví. Zpočátku byly považovány za naprosto neškodné a pro své výhodné fyzikálně chemické vlastnosti ...PCB, polychlorované bifenyly jsou látky podezřelé z karcinogenních účinků na lidské zdraví. Zpočátku byly považovány za naprosto neškodné a pro své výhodné fyzikálně chemické vlastnosti se používaly v mnoha odvětvích průmyslu. Používaly se v elektrotechnickém průmyslu jako součást náplně transformátorů a kondenzátorů, dále se vyskytují v hydraulických systémech, kde pro svou stlačitelnost slouží jako hydraulické kapaliny, v čerpadlech pro dobré mazací schopnosti jako mazadla, v plastech jako změkčovadla. PCB obsahují i některé nátěrové hmoty, barvy a laky, v nichž tvořily zvláčňující přísadu, a vyskytovaly se rovněž součást některých pesticidů. Postupem času se ale staly zdravotním rizikem a je třeba jejich kontakt s živými organismy eliminovat.

Produkty s obsahem PCB jsou tedy považovány za nebezpečný odpad a podle toho je třeba s nimi nakládat. Specializovanou firmou, která se postará o vaše odpady, ať už jsou jakékoli, je Kaiser servis. Stačí zavolat a domluvit odvoz a likvidaci vašeho odpadu. Zbavit se PCB není jednoduché, jde o látky velmi rezistentní, pro jejich likvidaci je třeba nastavit specifické podmínky. Metod rozložení PCB je několik, výběr té správné závisí především na obsahu PCB v daném odpadu a na druhu odpadu samotného.

Jak se likvidují PCB

PCB je možné ekologicky zlikvidovat konvenčním spalováním ve spalovnách rizikových odpadů. Dalším způsobem, jak lze likvidovat odpady obsahující PCB, je nekonvenční spalování v tavenině solí, spalování ve fluidní vrstvě nebo vícezonální spalování s pyrolýzou. Všechny tyto způsoby zneškodnění jsou však vysoce ekonomicky nákladné. Existují také chemické procesy, pomocí kterých je možné odbourat polychlorované bifenyly, je to zejména chemická dechlorace sodíkem, procesy s využitím energie sálání, plazmové technologie, nízkoteplotní oxidace nebo v současné době stále více v zahraničí používaná recyklace na kyselinu chlorovodíkovou. v České republice je nejběžnější způsob likvidace PCB ve spalovně nebezpečného odpadu.

Potřebujete-li se i vy zbavit nebezpečných olejů obsahujících PCB, kontaktujte firmu Kaiser servis, která se specializuje na nakládání s odpady. Neváhejte a nechte si vytvořit kalkulaci služeb zdarma i vy.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube