Jak předcházet vzniku nebezpečných odpadů?

Nebezpečné odpady jsou všude kolem nás. Nemluví se o nich tolik, kolik by si zasloužily, protože odborníci nechtějí veřejnost děsit. Problém je v tom, že ale často lidé odpady ...Nebezpečné odpady jsou všude kolem nás. Nemluví se o nich tolik, kolik by si zasloužily, protože odborníci nechtějí veřejnost děsit. Problém je v tom, že ale často lidé odpady za nebezpečné nepovažují a nechají je povalovat jen tak na zahrádce za domem a neví vůbec o zdravotních rizikách, která pro ně z toho plynou. Naopak je třeba vědět právě o nebezpečných odpadech, aby se dalo eliminovat riziko jejich působení na organismy či okolní přírodu.

Co je vlastně nebezpečný odpad
Důležité je definovat, co je a co není nebezpečný odpad. Odpad je hodnocen jako nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň jedno z kritérií pro uvedené nebezpečné vlastnosti odpadů během jejich odstraňování: výbušnost, oxidace, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, radioaktivita, žíravost, infekčnost, tendence uvolňovat toxické nebo vysoce toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí. Vykazuje-li odpad alespoň jednu z těchto uvedených vlastností, potom jej označujeme jako odpad nebezpečný.

Mezi nebezpečné odpady se řadí zejména zbytky umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů a mořidel, dále repelenty, zbytky čisticích prostředků z domácnosti, zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel, použitých olejů, lepidel, nemrznoucích směsí a také chemikálie vznikající jako odpad při průmyslové výrobě. Dalšími nebezpečnými odpady jsou olověné akumulátory, staré a nepoužité léky, odpady z nemocnic (jsou často infekční) a výrobky s obsahem azbestu.

Co dělat s nebezpečným odpadem
Nebezpečný odpad je nutné shromažďovat v označených nádobách a nechávat jej pravidelně odvážet a odborně likvidovat specializovanými firmami, jako je třeba firma Kaiser servis, aby nevznikalo riziko ohrožení životního prostředí. To se týká především průmyslových firem a živnostníků, při jejichž činnosti nebezpečné odpady vznikají. Je třeba produkci nebezpečných odpadů omezit na minimum a využívat ekologické postupy výroby a když už nebezpečné odpady při výrobě vznikají, nechat je ekologicky zlikvidovat. Když se totiž nebezpečné odpady správně skladují, je možné alespoň některé z nich recyklovat.

Nechte si zpracovat nabídku na likvidaci nebezpečných odpadů. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my Vám zdarma zpracujeme cenovou kalkulaci.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube