Funguje správně váš odlučovač ropných látek?

Každý provozovatel parkoviště, odstavné plochy, parkovacího či obchodního domu s parkovištěm nebo čerpací stanice či myčky automobilů je povinen používat odlučovač ropných látek.Každý provozovatel parkoviště, odstavné plochy, parkovacího či obchodního domu s parkovištěm nebo čerpací stanice či myčky automobilů je povinen používatodlučovač ropných látek. Jde o odpadní jímku, která zachytává ropné látky v odpadní vodě, které jsou jinak škodlivé životnímu prostředí a organismům a nepatří do odpadních vod. Ropné látky unikající z vozidel se dostávají do odpadních vod, které je třeba přečistit.

Jak odlučovač ropných látek funguje

Odlučovač ropných látek obsahuje speciální filtr, který má za úkol z odpadní vody odstranit ropné látky, zejména benzín, naftu a ropné oleje. Tyto látky v odlučovači zůstávají a hromadí se zde, je tedy potřeba je pravidelně nechat vyvézt a ekologicky zneškodnit, aby odlučovač stále plnil svůj účel.

Zda odlučovač správně funguje, se posuzuje na základě laboratorních rozborů odpadní vody, která je z odlučovače vypouštěna. Může se stát, že po čase využívání odlučovače začne vykazovat přítomnost ropných látek. Potom je třeba odlučovač vyčistit a pokud vyčištění nepomůže, hledat závadu. Filtr v odlučovači může být ucpaný nebo také poškozený, potom je třeba jej vyčistit nebo opravit či vyměnit za nový. Obraťte se s důvěrou na Kaiser servis, odbornou firmu, která se o váš odlučovač ropných látek spolehlivě postará. Důležité je zajistit rovněž rozbor odpadní vody v akreditované laboratoři.

Kdo vám s čištěním odlučovače pomůže

Firma Kaiser servis se postará o kompletní servis v oblasti odpadového hospodářství, čištění jímek různého charakteru i likvidaci odpadů. V každém případě je dobré odlučovač pravidelně čistit, na to je třeba nejprve odčerpat nebezpečné látky z odlučovače, dále také pročistit přítokové a odtokové potrubí odlučovače vysokotlakým zařízením, důkladně očistit stěny lapače vysokým tlakem vody a odvézt nebezpečné odpady včetně zajištění ekologické likvidace. Nepomůže-li tento postup, je třeba přistoupit k opravě či výměně filtru odlučovače. Neváhejte a kontaktujte odbornou firmu Kaiser servis, která se postará o obnovení bezproblémového chodu vašeho odlučovače ropných látek.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube