Odvoz a likvidace kalů z obecní ČOV

Obce, které u nás disponují systémem kanalizace, mají většinou také vlastní čistírnu odpadních vod. Systémů funkce ČOV je několik, u nás nejrozšířenějším je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod.

Jak proces čištění vody v ČOV probíhá

Nejprve voda prochází mechanickým čištěním, jeho základem je lapák štěrku, ten zachycuje nejhrubší nečistoty. Potom přichází na řadu česle pro odstranění hrubých plovoucích nečistot. Následuje sedimentační nádrž vybavená lapákem písku často v kombinaci s lapákem tuků. Jeho cílem je oddělení minerálních suspenzí (písek) od organických nerozpuštěných látek.

Po mechanickém čištění následuje biologická fáze. Znečištění odpadních vod se zde odstraňuje pomocí mikroorganismů nazývaných aktivovaný kal. Mikroorganismy dokáží z vody odstranit značné množství organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. Aktivovaný kal se potom z vody nechá usadit vlivem sedimentace. Kvalita výsledné vyčištěné vody se neustále pečlivě monitoruje před navrácením do koloběhu.

Jak na likvidaci odpadu z ČOV

Přebytečný a nashromážděný kal z ČOV je potom třeba z jímek odstranit a odvézt. O tuto službu se postará specializované firma Kaiser servis, která se zabývá odvozem a ekologickou likvidací prakticky jakýchkoli odpadů. Součástí širokého portfolia služeb je také odvoz a likvidace kalu z ČOV. K jeho odčerpání slouží speciální sací nerezové cisterny o celkovém objemu až 25 m3, které dokáží odsát tekutý i kašovitý odpad a odvézt jej na likvidaci. Díky dlouhým čerpacím hadicím dosáhnou až do hloubky 6-8 metrů. Cisternové vozy jsou navíc vybaveny tlakovou vodou wap, díky které mohou jímku po odčerpání i vyčistit. Kal je likvidován na vlastním zařízení a to biodegradační ploše.

Spolehněte se na profesionální služby a nechte si vypracovat zdarma nezávaznou kalkulaci kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství.
 
 

Mohlo by se vám hodit