Odvoz a bezpečná likvidace materiálu ke skartaci

Kaiser servis je firma, která se specializuje na odpadové hospodářství, ovšem poskytuje nejrůznější služby včetně odvozu a bezpečné skartace dokumentů...

Na každém úřadě, v každé firmě a v každé kanceláři se najde spousta různých dokumentů. Některé jsou potřebné stále, jiné jen po určitou dobu. Často tyto písemnosti obsahují citlivé údaje, které je třeba chránit, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. Tyto dokumenty se tedy po určitou dobu shromažďují a potom, když už nejsou k potřebě, přijde čas jejich likvidace. Ovšem tyto spisy nemůžete jen tak odnést do separovaného odpadu, tím by byla porušena bezpečnost osobních údajů, proto je třeba tyto dokumenty pečlivě skartovat. Některé firmy skartaci provádí samy, je-li však dokumentů víc, vyplatí se vám kontaktovat odborníky, kterým tuto činnost můžete bez obav svěřit. Kaiser servis je firma, která se specializuje na odpadové hospodářství, ovšem poskytuje nejrůznější služby včetně odvozu a bezpečné skartace dokumentů

Jak probíhá skartace dokumentů 
S dokumenty s osobními a dalšími citlivými údaji je třeba nakládat s nejvyšší opatrností. Pro odvoz těchto dokumentů je v předem domluveném termínu přistaven bezpečný kontejner, do kterého jsou dokumenty uloženy. Dokumenty jsou naloženy a převezeny ke skartaci samozřejmě včetně dodacího listu. Skartace probíhá v hlídaném areálu, zde je provedena nejprve vykládka dokumentů a následně samotná skartace v bezpečně uzamčené místnosti. Skartovaný materiál je následně promíchán a slisován. Takto upravený papír je předán jako druhotná surovina k dalšímu zpracování. 

Celý proces skartace dokumentů je kontrolován průmyslovými kamerami, záznam je uložen a uchován po dobu dvou měsíců. Nemusíte mít tedy žádné obavy, skartace probíhá v naprostém utajení. Kaiser servis je odborníkem pro nakládání s odpady a spolehlivým partnerem mnoha podnikatelů, firem a živnostníků, spolehněte se na naše profesionální služby i vy a nechte si zpracovat zdarma kalkulaci poptávaných služeb.
 
 

Mohlo by se vám hodit