Nádoby na biodpad v Blansku slouží v sídlištích i zahrádkářských oblastech

Kromě oblíbeného sezonního pytlového svozu biologicky rozložitelného odpadu pokračuje i sběr odpadu rostlinného původu do hnědých kontejnerů v celkem dvaceti lokalitách.
Do těchto kontejnerů lze ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad, jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je ale třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem patří jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček nebo čajový odpad. Nádoby se vyváží jednou týdně. Od dubna až do listopadu.

„V žádném případě do nich nepatří živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další. Není také žádoucí sem odkládat třeba zeminu nebo písek. Docházelo by tak k překročení únosnosti kontejnerů a jejich případnému poškození,“ upozorňuje referent komunální údržby Pavel Viktorin. Ten také zdůraznil, že s ukládanými odpady není možné vhazovat obyčejné igelitové sáčky, pokud se ovšem nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem.

Chatařům či zahrádkářům slouží celkem sedmadvacet sběrných nádob v těchto lokalitách:
Na ul. Komenského u Technických služeb Blansko 2 ks, v ul. Hořické u separace v horní části 1 ks, na Bačině 2 ks, Hořice (točna MHD) 1 ks, Hořice požární zbrojnice 1 ks, Olešná 1 ks, Klepačov točna MHD 1 ks, ul. 9. května naproti RD 61 1ks, u křižovatky ul. 9. května a ul. Nad Žlíbkem 2 ks, Sadová u prodejny koberců 1 ks, Žižlavice 2 ks, Lesní město 2 ks, Češkovice pod hotelem Panorama 3 ks, Zahradní Město u separace 1+2 ks, lokalita Újezd (lom) 1 ks a Zborovec u restaurace 2 ks, Březinky 1 ks.
Dalších šest kontejnerů může veřejnost využít v blanenských sídlištích:
Písečná (ul. Jasanová 1 ks a Pod Javory 1 ks), Sever (ul. Dvorská u č. 90 1 ks, Absolonova vrch 1 ks) a Zborovce (Kamnářská střed 1 ks, Okružní nad restaurací Zátiší 1 ks).
Tento druh odpadu je samozřejmě možné odvážet celoročně do sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách.

red

zdroj: https://www.blansko.cz/clanky/2019/03/nadoby-na-biodpad-v-blansku-slouzi-v-sidlistich-i-zahradkarskych-oblastech
 
 

Mohlo by se vám hodit