Havarijní služba

Jsme 100% vybaveni na likvidaci havárií

Držíme pohotovost 24 hodin denně – na lince zdarma 800 888 248.

Při úniku škodlivin (ropné látky, kyseliny…) je okamžitě odčerpáme, kontaminovaný prostor ošetříme a zamezíme dalšímu šíření do okolí, celý prostor havárie vyčistíme pomocí tlakové vody, nebezpečný odpad naložíme a odvezeme k ekologické likvidaci.

Garantujeme výjezd naší techniky do 1 hodiny od nahlášení škody.

Důkazy, že to bereme vážně

pokud je kontaminována i okolní zemina, provedeme její odbagrování, znečištěnou zeminu odvezeme na naši biodegradační plochu, do postižených míst havárie pak navezeme čistou zeminu, odebereme bodové vzorky zemin a zajistíme jejich laboratorní rozbor

Zdarma zpracujeme závěrečnou zprávu o likvidaci ekologické havárie – jako podklad pro vaši pojišťovnu.

Zajímá vás cena za havarijní službu při likvidaci ekologických škod? Vyplňte naši jednoduchou online poptávku.
 
 

Mohlo by se vám hodit