Sedimentační jímka

Sedimentační jímka je zařízení nebo nádrž používaná především v oblasti čištění odpadních vod, která slouží k odstraňování pevných částic z kapaliny pomocí gravitačního usazování. Princip spočívá v tom, že odpadní voda vstupuje do jímky, kde je ponechána na dostatečně dlouhou dobu, aby se pevné částice mohly usadit na dno nádrže díky gravitaci. Tyto usazené látky tvoří sediment, který je poté pravidelně odstraňován.

Sedimentační jímky se využívají jak v malých takových instalacích, jako jsou domovní čistírny odpadních vod, tak i ve velkých průmyslových a městských čistírnách. Mohou být navrženy jako samostatné jednotky nebo jako součást komplexního systému pro čištění odpadních vod. Jejich účinnost závisí na mnoha faktorech, jako je například doba zdržení vody v jímce, teplota vody, velikost a hmotnost částic a celkový design jímky.