Outsourcing

Outsourcing je proces, při kterém si firma najímá externí subjekty k vykonávání určitých úkolů nebo služeb, které by jinak mohla vykonávat interně. Tento přístup se často využívá k snížení nákladů, zlepšení efektivity nebo k získání specifických dovedností či technologií, které firma interně nemá. Hlavními důvody pro outsourcing jsou:

1. Snížení nákladů: Externí dodavatelé mohou často poskytnout služby levněji díky specializaci, lepšímu měřítku ekonomiky nebo nižším pracovním nákladům v jejich zemi.

2. Zaměření na klíčové kompetence: Firma se může lépe soustředit na své hlavní obchodní aktivity a klíčové kompetence, zatímco rutinní nebo specializované úkoly jsou outsourcovány.

3. Přístup k odborným znalostem: Outsourcing umožňuje firmám využívat specializované znalosti a technologie, které nemusí mít interně k dispozici.

4. Flexibilita: Firma může lépe reagovat na změny na trhu nebo v poptávce, protože může snadno upravit objem outsourcovaných služeb.