Gastroodpad

Kuchyňský odpad, často označovaný také jako gastro odpad, je termín používaný pro označení odpadu vznikajícího při přípravě jídel v domácnostech, restauracích, kantýnách, jídelnách a dalších zařízeních poskytujících stravovací služby. Tento druh odpadu zahrnuje široké spektrum materiálů, včetně zbytků potravin, odřezků od zeleniny a ovoce, použitého oleje, kostí, skořápek vajec, čajových sáčků, kávové sedliny a dalších organických materiálů, které vznikají během vaření a přípravy pokrmů.