Rezervujte si kontejner na kaly z ČOV on-line

...obraťte se na firmu Kaiser servis, která disponuje vhodnou technikou pro odvoz vašeho odpadu. Kaly z ČOV je možné přepravovat např. ve vanovém kontejneru...V dnešní době je zařízení ČOV velmi mnoho, ve městech, ale i na vsích. V rámci každé čistírny odpadních vod jsou nádrže, kde je shromažďován kal po vyčištění vody. Tyto kaly obsahují těžké kovy a patogenní mikroorganismy, takže s nimi musí být manipulováno velmi opatrně. Protože ani nádrže na kaly ČOV nejsou bezedné, je třeba je pravidelně dle potřeby vyvážet. Kaly lze umístit do vanových kontejnerů a v nich je potom přepravit k likvidaci či dalšímu využití. 

Jak lze využít kaly z ČOV
Kaly z ČOV lze využít hned několika způsoby, nejprve je třeba je zbavit patogenních mikroorganismů, jako jsou zejména Escherichia Coli nebo Salmonela, dále také těžkých kovů a vody a lze je využít jako hnojivo zemědělské půdy, ke kompostování nebo je lze přidávat do směsí pro výrobu cihel a dalších stavebních materiálů či se spalují, případně skládkují. Jde-li vám o zajištění odvozu kalu z vaší ČOV, potom se obraťte na firmu Kaiser servis, která disponuje vhodnou technikou pro odvoz vašeho odpadu. Kaly z ČOV je možné přepravovat ve vanovém kontejneru nebo v nízkém kontejneru se zadním vjezdem. Vybírejte zejména podle objemu, který potřebujete odvézt. 

Máte-li vybráno, stačí si kontejner rezervovat. Je to velmi jednoduché, budete k tomu potřebovat pouze pár chvil. Stačí vyplnit předpokládané množství odpadu, které chcete přepravit, dále vyplníte datum přistavení a datum svozu, a je hotovo. Do těchto kontejnerů lze umístit kaly z ČOV, brusné kaly, kaly z geologických vrtů, bentonitové kaly a kaly z lakovacích boxů zbavené vody. Ve smluvenou dobu si pro kontejner přijedou z firmy Kaiser servis, odvezou jej a odpad zpracují. Můžete se vždy spolehnout na prvotřídní servis. Vedle kalů z ČOV si můžete objednat svoz směsného komunálního odpadu, tekutého odpadu, objemného odpadu či nebezpečného odpadu, co jen potřebujete.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube