Nádoby na biodpad v Blansku slouží v sídlištích i zahrádkářských oblastech

Kromě oblíbeného sezonního pytlového svozu biologicky rozložitelného odpadu pokračuje i sběr odpadu rostlinného původu do hnědých kontejnerů v celkem dvaceti lokalitách...Kromě oblíbeného sezonního pytlového svozu biologicky rozložitelného odpadu pokračuje i sběr odpadu rostlinného původu do hnědých kontejnerů v celkem dvaceti lokalitách.
Do těchto kontejnerů lze ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad, jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je ale třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem patří jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček nebo čajový odpad. Nádoby se vyváží jednou týdně. Od dubna až do listopadu.

„V žádném případě do nich nepatří živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další. Není také žádoucí sem odkládat třeba zeminu nebo písek. Docházelo by tak k překročení únosnosti kontejnerů a jejich případnému poškození,“ upozorňuje referent komunální údržby Pavel Viktorin. Ten také zdůraznil, že s ukládanými odpady není možné vhazovat obyčejné igelitové sáčky, pokud se ovšem nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem.

Chatařům či zahrádkářům slouží celkem sedmadvacet sběrných nádob v těchto lokalitách:
Na ul. Komenského u Technických služeb Blansko 2 ks, v ul. Hořické u separace v horní části 1 ks, na Bačině 2 ks, Hořice (točna MHD) 1 ks, Hořice požární zbrojnice 1 ks, Olešná 1 ks, Klepačov točna MHD 1 ks, ul. 9. května naproti RD 61 1ks, u křižovatky ul. 9. května a ul. Nad Žlíbkem 2 ks, Sadová u prodejny koberců 1 ks, Žižlavice 2 ks, Lesní město 2 ks, Češkovice pod hotelem Panorama 3 ks, Zahradní Město u separace 1+2 ks, lokalita Újezd (lom) 1 ks a Zborovec u restaurace 2 ks, Březinky 1 ks.
Dalších šest kontejnerů může veřejnost využít v blanenských sídlištích:
Písečná (ul. Jasanová 1 ks a Pod Javory 1 ks), Sever (ul. Dvorská u č. 90 1 ks, Absolonova vrch 1 ks) a Zborovce (Kamnářská střed 1 ks, Okružní nad restaurací Zátiší 1 ks).
Tento druh odpadu je samozřejmě možné odvážet celoročně do sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách.

red

zdroj: https://www.blansko.cz/clanky/2019/03/nadoby-na-biodpad-v-blansku-slouzi-v-sidlistich-i-zahradkarskych-oblastechOd zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube