Kaiser servis provádí odvoz nebezpečných odpadů i pro nemocnice

Nemocnice, polikliniky i soukromé ambulance jsou zařízení, jejichž služby je čas od času nucen využít každý z nás. V lepším případě se jedná o obyč...Nemocnice, polikliniky i soukromé ambulance jsou zařízení, jejichž služby je čas od času nucen využít každý z nás. V lepším případě se jedná o obyčejnou chřipku nebo angínu, někdo se zde podrobí jednoduchému zákroku či se zde zrodí nový život. V každém případě při lékařských zákrocích vznikají odpady, které představují větší či menší zdravotní riziko, a proto je třeba s nimi podle toho zacházet.

Zdravotnické odpady patří automaticky mezi odpady nebezpečné, někdy se jedná zbytky různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, jindy však obsahuje ostré předměty, jako jsou jehly, skalpely, pilky či kleště, a někdy jde také o materiál vysoce infekční, toxický nebo dokonce radioaktivní. V souladu s politikou nakládání s nebezpečnými odpady je třeba odpad ze zdravotnictví svědomitě třídit, shromažďovat a nechat pravidelně odvážet a likvidovat. Nejjednodušším způsobem třídění je separace rovnou na místě vzniku. Přímo ve zdravotnických zařízeních tedy dochází k separaci kancelářského odpadu, odpadu vznikajícího úklidovou činností a samozřejmě odpadu infekčního apod.

Co potom se zdravotnickým odpadem

Sběr zdravotnických odpadů probíhá denně, ve velkých provozech alespoň 1x za 24 hodin, a to za dodržení všech bezpečnostních předpisů, vyhlášek i zákonů. Potom je třeba zajistit specializovanou firmu, která bude odpady ze zdravotnických zařízení odvážet a ekologicky likvidovat. Některé odpady je třeba nejprve dekontaminovat, bez rozdílu však odpady ze zdravotnických zařízení, ať už jsou to odpady infekční, toxické, krevní vzorky, nepoužitá léčiva či jednorázové oděvy, končí v krajským úřadem schválených spalovnách, kde jsou likvidovány při teplotách vyšších než 1000 stupňů Celsia. Jednou ze specializovaných firem, které se zabývají nakládáním s odpady, je také Kaiser servis. Odpady odváží a zajišťuje jejich bezpečnou likvidaci.

Rádi pro Vás připravíme nabídku odvozu zdravotnického odpadu z Vašeho zařízení, ať už jste malá ambulance, poliklinika či krajská nemocnice.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube