Rezervujte si kontejner na kaly z ČOV on-line

...obraťte se na firmu Kaiser servis, která disponuje vhodnou technikou pro odvoz vašeho odpadu. Kaly z ČOV je možné přepravovat např. ve vanovém kontejneru...

V dnešní době je zařízení ČOV velmi mnoho, ve městech, ale i na vsích. V rámci každé čistírny odpadních vod jsou nádrže, kde je shromažďován kal po vyčištění vody. Tyto kaly obsahují těžké kovy a patogenní mikroorganismy, takže s nimi musí být manipulováno velmi opatrně. Protože ani nádrže na kaly ČOV nejsou bezedné, je třeba je pravidelně dle potřeby vyvážet. Kaly lze umístit do vanových kontejnerů a v nich je potom přepravit k likvidaci či dalšímu využití. 

Jak lze využít kaly z ČOV
Kaly z ČOV lze využít hned několika způsoby, nejprve je třeba je zbavit patogenních mikroorganismů, jako jsou zejména Escherichia Coli nebo Salmonela, dále také těžkých kovů a vody a lze je využít jako hnojivo zemědělské půdy, ke kompostování nebo je lze přidávat do směsí pro výrobu cihel a dalších stavebních materiálů či se spalují, případně skládkují. Jde-li vám o zajištění odvozu kalu z vaší ČOV, potom se obraťte na firmu Kaiser servis, která disponuje vhodnou technikou pro odvoz vašeho odpadu. Kaly z ČOV je možné přepravovat ve vanovém kontejneru nebo v nízkém kontejneru se zadním vjezdem. Vybírejte zejména podle objemu, který potřebujete odvézt. 

Máte-li vybráno, stačí si kontejner rezervovat. Je to velmi jednoduché, budete k tomu potřebovat pouze pár chvil. Stačí vyplnit předpokládané množství odpadu, které chcete přepravit, dále vyplníte datum přistavení a datum svozu, a je hotovo. Do těchto kontejnerů lze umístit kaly z ČOV, brusné kaly, kaly z geologických vrtů, bentonitové kaly a kaly z lakovacích boxů zbavené vody. Ve smluvenou dobu si pro kontejner přijedou z firmy Kaiser servis, odvezou jej a odpad zpracují. Můžete se vždy spolehnout na prvotřídní servis. Vedle kalů z ČOV si můžete objednat svoz směsného komunálního odpadu, tekutého odpadu, objemného odpadu či nebezpečného odpadu, co jen potřebujete.
 
 

Mohlo by se vám hodit