Oprava a servis poškozených tukových lapolů

Že odpady je třeba třídit, to už víme a pravděpodobně provádíme doma i v zaměstnání téměř všichni. Jsou však podniky a provozy, které produkují např. odpady s obsahem tuků a odpadních jedlých olejů, které vypuštěné do kanalizace způsobují značné problémy. Tukové odpady jsou produkovány především kuchyňskými provozy, gastro podniky, jídelnami, bufety či fast foody. Tuky vypuštěné z těchto provozů do kanalizace vytvářejí při nižších teplotách hrudky, které zanášejí čerpadla a při větším množství mohou dokonce ucpávat kanalizační potrubí. Problém je také v tom, že tuky se v kanalizaci částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty působí korozivně na stěny kanálů a potrubí. Proto se používají tukové lapoly, které z odpadních vod zachytávají tuky a oleje a nepustí je do kanalizace.

Každý gastro provoz potřebuje tukový lapol

Tukové lapoly jsou speciální nádrže, kde volné i emulgované tuky sedimentují, tuky se zde zachytávají a odpadní voda zbavená tuků odchází do kanalizace. V lapolu se tuky hromadí, proto je třeba lapol pravidelně čistit, aby plnil správně svou funkci. Na čištění lapolu si přizvěte odbornou firmu, která má s touto činností zkušenosti. Firma Kaiser servis vám nabídne komplexní služby v oblasti čištění lapolů, odpadních jímek a dalších nádrží a rovněž se postará o celkové odpadní hospodářství vašeho podniku. Nejčastěji se doporučuje čištění tukových lapolů 4x ročně. Současně je dobré provádět také pravidelný odběr a laboratorní rozbor přečištěné odpadní vody.

Oprava a servis poškozených odlučovačů tuků

Může se totiž stát, že i po vyčištění lapolu výsledky rozborů odpadní vody nevychází dobře, potom je třeba lapol důkladně prohlédnout, zjistit příčinu a opravit případné závady. Mezi nejčastější závady u tukových lapolů patři ulomené, praské příčky nebo norné stěny anebo poškození vtokových nebo výtokových hrdel. Také opravy poškozených odlučovačů tuků vám zajistí odborná firma Kaiser servis. Můžete se spolehnout vždy na vysoce kvalitní služby za rozumné ceny. Navíc při pravidelném servisu lapolu vám Kaiser servis poskytne i záruku na vyhovující limity vypouštěných odpadních vod.
 
 

Mohlo by se vám hodit