Naše služby pro čerpací stanice a mycí linky

Téměř každý provoz, výroba i běžní živnostníci produkují svou činností odpady. Ty je třeba správně charakterizovat a podle toho s nimi nakládat. Je rozdíl, zda je odpad komunálního charakteru nebo zda je klasifikován jako odpad nebezpečný. Rozdíl je samozřejmě i ve způsobu konečného zpracování resp. likvidace odpadu. Zaměříme nyní pozornost na to, jaké odpady produkují čerpací stanice a jak je třeba s nimi nakládat.

Jaké odpady produkují čerpací stanice a mycí linky
U čerpacích stanic a mycích linek nás asi nepřekvapí, že půjde především o tekuté odpady ropného charakteru, které jsou řazeny mezi nebezpečné odpady. Jejich zbytky je proto třeba uchovávat ve speciálních jímkách nebo nádržích a pravidelně je nechat odvážet a ekologicky likvidovat. Na nakládání s nebezpečnými tekutými odpady je odborníkem firma Kaiser servis, která je vybavena několika sacími vozy. Ty mají zařízení pro odčerpání nebezpečného kapalného odpadu z jímky a rovněž jsou uzpůsobené k čištění, mohou tedy jímku zároveň i důkladně vyčistit, aby byla připravena pojmout další odpady a zajistit bezproblémový provoz mycí linky. Sací vůz odsaje odpad a odveze jej do chemické čistírny odpadních vod, kde je kapalný odpad ekologicky zlikvidován.

Ropné produkty z mycí linky však nejsou jedinými odpady z čerpacích stanic, často je jejich součástí také bezodtoké jímky na ropné úkapy, přidávají se tedy zaolejované vody a zbytky různých čistících prostředků. Ty jsou rovněž pokládány za nebezpečný odpad a je třeba s nimi nakládat stejně. Chemická čistírna odpadních vod firmy Kaiser servis dokáže denně zpracovat a vrátit zpět do koloběhu až 144 m3 vyčištěných vod. Vyčištěná voda samozřejmě splňuje ty nejpřísnější limity kanalizačního řádu. Chemickým i mechanickým několikastupňovým čištěním, jehož jednotlivé procesy jsou neustále monitorovány, je každou hodinu zlikvidováno až 6 tun kapalného nebezpečného odpadu. Pro čerpací stanice tedy Kaiser servis nabízí odvoz nebezpečného kapalného odpadu, čištění odpadních jímek a odbornou likvidaci veškerého odpadu.

Řekněte si i vy o nabídku odvozu kapalného odpadu, postaráme se o veškeré vaše odpady.

 
 

Mohlo by se vám hodit