Kaiser servis provádí odvoz nebezpečných odpadů i pro nemocnice

Nemocnice, polikliniky i soukromé ambulance jsou zařízení, jejichž služby je čas od času nucen využít každý z nás. V lepším případě se jedná o obyčejnou chřipku nebo angínu, někdo se zde podrobí jednoduchému zákroku či se zde zrodí nový život. V každém případě při lékařských zákrocích vznikají odpady, které představují větší či menší zdravotní riziko, a proto je třeba s nimi podle toho zacházet.

Zdravotnické odpady patří automaticky mezi odpady nebezpečné, někdy se jedná zbytky různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, jindy však obsahuje ostré předměty, jako jsou jehly, skalpely, pilky či kleště, a někdy jde také o materiál vysoce infekční, toxický nebo dokonce radioaktivní. V souladu s politikou nakládání s nebezpečnými odpady je třeba odpad ze zdravotnictví svědomitě třídit, shromažďovat a nechat pravidelně odvážet a likvidovat. Nejjednodušším způsobem třídění je separace rovnou na místě vzniku. Přímo ve zdravotnických zařízeních tedy dochází k separaci kancelářského odpadu, odpadu vznikajícího úklidovou činností a samozřejmě odpadu infekčního apod.

Co potom se zdravotnickým odpadem

Sběr zdravotnických odpadů probíhá denně, ve velkých provozech alespoň 1x za 24 hodin, a to za dodržení všech bezpečnostních předpisů, vyhlášek i zákonů. Potom je třeba zajistit specializovanou firmu, která bude odpady ze zdravotnických zařízení odvážet a ekologicky likvidovat. Některé odpady je třeba nejprve dekontaminovat, bez rozdílu však odpady ze zdravotnických zařízení, ať už jsou to odpady infekční, toxické, krevní vzorky, nepoužitá léčiva či jednorázové oděvy, končí v krajským úřadem schválených spalovnách, kde jsou likvidovány při teplotách vyšších než 1000 stupňů Celsia. Jednou ze specializovaných firem, které se zabývají nakládáním s odpady, je také Kaiser servis. Odpady odváží a zajišťuje jejich bezpečnou likvidaci.

Rádi pro Vás připravíme nabídku odvozu zdravotnického odpadu z Vašeho zařízení, ať už jste malá ambulance, poliklinika či krajská nemocnice.
 
 

Mohlo by se vám hodit