Gastro odpad

I v současnosti ještě existuje poměrně mnoho restaurací a jídelen, které nevědí, jak nakládat s vyprodukovanými přebytky a klasickým gastro odpadem. V podstatě vše, co se gastro odpadu týče, je dáno zákonem o odpadech. Takže takovým provozovnám nezbývá nic jiného, než oslovit odbornou odpadovou firmu, která se postará o zbytky z jejich provozoven a také o odpad z obchodní sítě v podobě nevyhovujících a prošlých potravin.

Co jsou to gastro odpady

Gastro odpady jsou v podstatě biologicky rozložitelné odpady vznikající v restauračních provozech, veřejných jídelnách a stravovnách, ale i v domácnostech anebo v obchodní síti. Zahrnují zbytky ovoce a zeleniny, čajovou a kávovou sedlinu, odpadové oleje a tuky a také vaječné skořápky, maso, kosti, nedojedené pokrmy, slupky z brambor, okurek, jablek atd. Gastro odpad má i své číselné označení a zařazení ve druhu 20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Zákon jednoznačně stanovil, že odpady ze stravovacího systému nesmí být shromažďovány ani likvidovány společně s komunálním odpadem.  

Co se dříve dělo s kuchyňskými zbytky

Některé, ovšem pouze nemnohé odpady se již dříve kompostovaly, například slupky z ovoce a zeleniny, kávová sedlina, zbytky čajů. Velká část se předávala soukromníkům ke zkrmení domácími zvířaty, zvláště prasaty anebo psy. Ovšem dnes je již zkrmování zvířaty zákonem zakázáno a vznikají tak stále větší přebytky. Tuky, zbylé a využité oleje se lily do kanalizace, která se začala zanášet, a následně docházelo k různým nehodám, vznikal velmi nepříjemný zápach z kanalizace. Navíc při skládkování se tvořil skládkový plyn a výluh, který znečišťoval okolí anebo vnikal do přilehlé kanalizace.

Odpad ze stravování jako zdroj pro výrobu bioplynu

Odpady ze stravování se stávají významným zdrojem pro získávání bioplynu. Přetváření určitého druhu gastro odpadu v bioplyn je výhodné v tom, že vstupní náklady nevyžadují žádné investice. Přeměnou gastro odpadů na bioplyn je využíván zákonný způsob likvidace těchto odpadů. Je-li zabezpečen oddělený sběr gastro odpadu je možné jej prostřednictvím bioplynových stanic přeměnit na energii a hnojivo. V uzavřených nádobách zvaných fermentory se biologické odpady přeměňují na bioplyn a zbytkovou hmotu, takzvaný fermentový kal.

Kontaktujete firmu Kaiser servis

Pokud si ani vaše provozovna, restaurace či obchod neví rady se vznikajícími bio odpady, není jednodušší cesta jak se zbavit problémů i odpadů, než oslovit naši firmu Kaiser servis – specialistu na odpady jakéhokoli druhu. Volejte zdarma na telefonní číslo 800 888 248, které je v provozu NON STOP. Naše firma vám dodá zdarma nádoby na shromažďování kuchyňských odpadů, zajistí jejich pravidelný odvoz a použité nádoby vám pro další využívání vrátí vždy naprosto čisté.  

Máte gastro odpad, kterého Vás můžeme zbavit? Není nic jednoduššího, než si vyžádat kalkulaci zdarma.
 
 

Mohlo by se vám hodit