Čištění průmyslových jímek

Kaiser servis se specializuje na nakládání s odpady všeho druhu, postará se o odčerpání obsahu vaší jímky, její vyčištění i kompletní údržbu. K odčerpání obsahu jímky se používají speciální sací vozy, které jsou vybaveny dlouhými hadicemi

V různých odvětvích průmyslu se používají chemikálie, roztoky, emulze a různá činidla, která nelze vypouštět do kanalizace. Tyto odpady jsou většinou nebezpečné a je třeba s nimi podle toho nakládat. Proto se shromažďují v menších nebo větších nádržích, odkud je třeba je pravidelně nechat vyvážet specializovanou firmou. Vyvážení je důležité, ještě důležitější je pravidelná revize stavu jímky a také její čištění. Běžné firmy většinou nemají k dispozici potřebnou techniku, aby mohly odčerpat odpady a vyčistit nádrž, potřebují proto spolehlivého partnera, který se o to postará za ně. 

Kdo vám vyčistí jímku
Firma Kaiser servis se specializuje na nakládání s odpady všeho druhu, postará se o odčerpání obsahu vaší jímky, její vyčištění i kompletní údržbu. K odčerpání obsahu jímky se používají speciální sací vozy, které jsou vybaveny dlouhými hadicemi. Pomocí nich odsají odpady z nádrže a odvezou je. Tyto vozy jsou vybaveny navíc také tlakovou vodou, takže se používají i k čištění nádrží. Pomocí horké tlakové vody, do které je možné přidat i různé čistící prostředky, je možné vyčistit tukové lapoly, odlučovače ropných produktů, přečerpávací jímky ČOV a další odpadní jímky od zbytků odpadních kalů. 

Jaké jsou podmínky
Stačí se domluvit, kdy se vám to hodí, Kaiser servis k vám vyšle o potřebné velikosti, který se postará o odvoz odpadu. Rovnou může proběhnout také čištění odpadních jímek. pokud jsou nádoby s nebezpečným odpadem menší, je možné je odvézt ve skříňovém vozidle. Veškeré odpady jsou ekologicky likvidovány jednotlivě podle povahy odpadu. Firma Kaiser servis má k dispozici vlastní čistírnu odpadních vod a postará se o likvidaci veškerého tuhého i tekutého odpadu. Svěřte starosti s odpadových hospodářstvím odborné firmě, která vám poskytne služby na míru.
 
 

Mohlo by se vám hodit