Čištění a servis tukových lapolů v provozu restaurace

Především v kuchyňských provozech, restauracích, bufetech a jídelnách vzniká celá řada různých druhů odpadů, patří mezi ně také tuky a oleje. Ty však nepatří do kanalizace, protože při poklesu teploty vytváří hrudky a ty zanášejí kanalizační potrubí a ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích a obalují sondy čerpadel. Problém je také v tom, že tuky se v kanalizaci částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně je provozovatel vodohospodářské infrastruktury nucen provést čištění kanalizace tlakovými vozy. Proto se používají tukové lapoly, které z odpadních vod zachytávají tuky a oleje a nepustí je do kanalizace.

Lapol, tedy lapák tuků, funguje na principu sedimentace volných i emulgovaných tuků, které se vyskytují v odpadním potrubí myček. Tuky zůstávají v lapáku, zatímco odpadní voda zbavená tuků odchází do kanalizace. Jednou za čas je proto potřeba tukový lapol nechat odborně vyčistit, aby správně fungoval. Tukový lapol si můžete představit jako odpadní jímku, ve které se hromadí tuky odloučené z odpadní vody. Pravidelné čištění lapolu je třeba provádět zejména z toho důvodu, aby nedocházelo k nepříjemnému ucpání tukového lapolu, odkud se tuky a oleje potom dostanou do kanalizace. Na čištění lapolu si přizvěte odbornou firmu, která má s touto činností zkušenosti.

Firma Kaiser servis vám nabídne komplexní služby v oblasti čištění lapolů, odpadních jímek a dalších nádrží a rovněž se postará o celkové odpadní hospodářství vašeho podniku. Nejčastěji se doporučuje čištění tukových lapolů 4x ročně. Současně je dobré provádět také pravidelný odběr a laboratorní rozbor přečištěné odpadní vody.

Kaiser servis vám zajistí:
- vyčištění tukového lapolu sací cisternou
- ošetření stěn lapolu pomocí tlakové vody
- zpracování a vedení provozního deníku ZDARMA
- garantujeme vyhovující limity pro vypouštěné odpadní vody z lapolu (při jeho pravidelném servisu)

Čištění a servis lapolů realizujeme v rámci celé České republiky.
Připravíme vám zdarma nabídku na čištění tukových lapolů.
 
 

Mohlo by se vám hodit