Přistavení kontejneru na azbest

Eternitové střechy na dvorcích a různých přístřešcích či azbestové stoupačky v domech byly donedávna naprostou samozřejmostí. Azbest se v přírodě volně vyskytuje ve formě minerálů, je typický tvorbou tenkých vláknitých struktur, které se snadno odštěpují. Používání azbestu se rozšířilo zejména v druhé polovině 19. století. Azbestová vlákna se začala využívat jako hlavní surovina nebo příměs nejrůznějších výrobků. Velkou výhodou azbestu je jeho nehořlavost, odolnost vůči působení kyselin, elektrická nevodivost, pevnost a ohebnost. 70 % azbestu našlo díky svým unikátním vlastnostem uplatnění ve stavebnictví, kde se azbestové výrobky využívaly zejména jako střešní krytiny, instalační roury, zabudované nebo exteriérové a podstřešní desky. Dále se azbest běžně přidával jako příměs do protipožárních nástřiků a nátěrů. Až později se přišlo na to, že odštěpky azbestových vláken mohou způsobovat zdravotní problémy a že jsou podezřelé zejména z karcinogenních vlastností.

Čím je azbest nebezpečný

Nebezpečí nespočívá v chemických reakcích či změnách azbestu, ale v mechanickém dráždění měkkých tkání. Odštěpky azbestových vláken mohou být vdechnuty a dostávají se do plic, kde se zabodávají do plicních sklípků a postupem času okolo nich může vzniknout rakovinné bujení. Používání azbestu je proto v mnoha zemích již dnes zakázáno a v současnosti se pracuje na odstranění azbestu z okolí lidských sídel. Při manipulaci s azbestem je však nutno postupovat opatrně, při demolici nebo jiných mechanických postupech likvidace azbestových výrobků dochází často k většímu uvolnění azbestu do prostředí než jeho ponechání na místě. Pokud se rozhodnete zlikvidovat azbestové výrobky ve vašem okolí, zavolejte profesionální firmu Kaiser servis, která disponuje profi vybavením a proškolenými pracovníky, kteří se postarají o likvidaci azbestových střech i demolici objektů s výskytem azbestu. Na azbestový odpad přistaví speciální kontejner, ve kterém kontaminovaný odpad odvezou a ekologicky zlikvidují.

Obraťte se i vy na odbornou firmu v oblasti likvidace odpadů a nechte si připravit nezávaznou cenovou kalkulaci.
 
 

Mohlo by se vám hodit