V technologiích nekulháme

Spíše naopak. Jsme o krok vpřed

Chemická čistírna odpadních vod a odpadů

Kaiser servis v Brně provozuje nejmodernější chemickou čistírnu odpadních vod a tekutých odpadů v ČR. Zařízení je vybaveno 6-ti stupňovou filtrací s kapacitou 6 m3/hodinu zpracovaných kapalných odpadů. Odpady a odpadní vody se do zařízení přepravují cisternovým vozidlem nebo v sudech.

Naše chemická ČOV slouží k likvidaci tekutých a kašovitých nebezpečných odpadů a odpadních vod. To jsou zaolejované vody, odpadní emulze, odpady s obsahem těžkých kovů, odpadní vodné barvy, odpadní vody s obsahem nebezpečných látek, odpadní kyseliny a odpadní louhy. Umíme nabídnout odvoz a likvidaci jakéhokoliv kapalného odpadu nebo odpadní vody z jakékoliv průmyslové výroby.

Používáme nejmodernější čistící postupy.

Celé zařízení na likvidaci a odstranění odpadů je povoleno na základě IPPC – Integrovaná prevence a omezování znečištění.

Příjem odpadů zajišťujeme 24 hodin denně.

Dekontaminační plocha zemin a kalů

Kaiser servis v Rajhradicích provozuje biodegradační resp.dekontaminační zařízení.

V tomto naprosto ekologickém zařízení provádíme sanaci zemin (zeminy obsahující ropné látky, suť obsahující ropné látky, znečištěné zeminy a kamení ) a ropných kalů (kaly z mycí linky, kaly z odlučovačů ropných látek, znečištěné brusné kaly, kontaminované dřevo, ropné kaly z ČOV) a dále odpady, které vznikají při čištění kanalizace. Biodegradační plocha je provozována v režimu IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění).

Provoz naší biodegradační plochy je naprosto bezpečný a šetrný vůči životnímu prostředí. Účelem zařízení je ekologická úprava odpadů. Ropné znečištění odpadů je přesně určeným postupem, za pomocí přírodních bakteriálních kmenů a detergentů, upravováno na limity stanovené platnou legislativou. Upravené odpady, důkladně vyčištěně odpady splňující požadovaná kritéria jsou odvezeny k dalšímu využití, především jako rekultivační materiál nebo na skládku inertních odpadů.

Kapacita naší biodegradační plochy je 3000 tun zpracovaných odpadů.

Sací cisterny na kapalné a kašovité odpady

5 ks sací nerezové cisterny ve výbavě ADR tř. 3, 5.1, 6.1, 8 a 9, Euro 5 i Euro 6. Objem 12 m3, cisterny jsou v provedená pro sání kyselých, hořlavých a i jinak agresivních nebezpečných odpadů standardně mají ve výbavě 50 m sacích hadic, čerpat můžeme z hloubky 6-8 metrů dle hustoty odpadu. Každá z cisteren je vybavena tlakovou vodou wap s rotačními tryskami, pro umožnění dokonalého vyčištění i silně zanesených povrchů jímek. Ke každé cisterně můžeme připojit vlek, kdy rázem tedy dokážeme transportovat až 25 m3 odpadů na jeden odvoz.

Využití: čerpání a transport odpadních látek a odpadů látek ph 1-12, odpadních emulzí, odpadních kyselin a louhů, čerpání ropných kalů, kalů z mycích linek, čištění odlučovačů ropných látek, čištění septiků apod.

Operační rádius: celá ČR

Technika na čištění kanalizace a čištění nádrží

2 ks vysokotlaká cisternová vozidla ve výbavě ADR určená pro čištění kanalizací, jímek, tukových lapolů a znečištěných ploch, Euro 6. První vozidlo má objem 1,5 m3 na odpad + 0,5 m3 vody na čištění. Druhé vozidlo nástavbu větší a to 3 m3 na odpad a 3 m3 vody na čištění. Obě tyto vozidla mají jednu úžasnou vlastnost a to čištění pomocí horké tlakové vody, do které je možné navíc dávkovat účinné odmašťovací přípravky. Tato funkce je nenahraditelná při odstraňování znečištění mastné povahy. Menší vozidlo je postaveno na podvozku IVECO DAILY a jeho výhodou je tedy malá průjezdná výška. Ideálně se tak hodí na čištění jímek například v podzemních garážích, prostorech obchodních center

Využití: čištění nádrží, čištění nádrží a jímek horkou párou, čištění tukových lapolů, čištění jímek, čištění kanalizace, čištění kanalizace v pěších zónách, čištění přečerpávacích jímek, apod.

Operační rádius: celá ČR

Svozová vozidla na komunální odpad

3 ks svozová vozidla na komunální odpad a separovaný odpad. Obě vozidla obsluhují korporátní klientelu a živnostníky. Vozidlo na podvozku MAN a Mercedes s nástavbou 15 m3 resp. 18 m3 zvládne slisovat až 7 tun komunálního, příp. objemného odpadu. Druhým pomocníkem je vůz menší - osazený na podvozku IVECO, který využíváme hlavně v menších prostorech, kam se nemáme šanci dostat velkým svozovým autem. Příkladem může být centrum města, příp. stísněné prostory v obchodních centrech, areály firem, které nemají dlažbu určenou na provoz těžkých nákladních vozidel, atp.

Využití: svoz komunálního odpadu, svoz separovaného odpadu, svoz odpadu v centru města

Operační rádius: Brno a okolí, Blansko

Kontejnerová vozidla

8 ks kontejnerových vozidel v řadě Euro 5 i Euro 6, kapacita kontejnerů 5 až 40 m3. Disponujeme systémem hákového nosiče Abroll kontejnerů o kapacitě 10 – 40 m3 i systémem dvou ramenového nakladače pro vanové kontejnery o objemu 5 až 10 m3. Ke každému kontejnerovému vozidlu můžeme připojit přívěs, čímž pro naše zákazníky optimalizujme přepravní náklady při transportu odpadů.

Využití: přistavení kontejneru jakékoliv velikosti, odvoz stavební sutě, odvoz pevných odpadů, odvoz ropných kalů, odvoz velkoobjemového odpadu, přistavení kontejneru do centra měst

Operační rádius: Morava

Vyzkoušejte si náš svoz popelnic
na celé 2 měsíce úplně zdarma

60 dní vám budeme vyvážet komunální odpad za 0 Kč.
A pak za cenu, která stále hodně potěší.

Chci kalkulaci ZDARMA

Máte už smlouvu s konkurencí?
Vyřídíme za vás celý přechod

A když se někde něco zadrhne, dostanete rok našich služeb gratis.

Volejte zdarma 800 888 248

Rádi Vám zavoláme. Přesně v datum a hodinu kdy si vyberete.