Vanový kontejner

Do kontejneru patří:

Suť z demolice vč. příměsí dřeva, plastů, rozbitého skla, skelné vaty, izolační lepenky, živice apod.

Do kontejneru nepatří:

Nebezpečné odpady, azbestový materiál, nábytek, tekuté odpady, obaly od barev, ředidel apod., komunální odpad.


Do kontejneru patří:

Cihly, beton, YTONG, pálené tašky, omítka.

Do kontejneru nepatří:

Dřevo, sklo, papír, biologicky rozložitelné odpady, nebezpečné odpady, azbestový materiál, papír, izolace, skelná vata, živice.


Do kontejneru patří:

Výkopová zemina, příměs kameniva.

Do kontejneru nepatří:

Stavební suť, dřevo, plasty, nebezpečné odpady, papír, izolace, živičné povrchy.


Do kontejneru patří:

Brusné kaly, kaly z čistíren odpadních vod (biologických a průmyslových), kaly z geologických vrtů, bentonitové kaly, kaly z lakovacích boxů zbavené vody.

Do kontejneru nepatří:

Tekuté materiály, stavební materiály, objemné odpady.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za Vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube