Kontejner typ AVIA

Do kontejneru patří:

Tráva, listí, větve ze zahrady, dřevní štěpka, piliny.

Do kontejneru nepatří:

Stavební odpady, nebezpečné odpady, železo, elektro odpady.


Do kontejneru patří:

Tiskopisy, firemní dokumenty, elektronické nosiče dat, důvěrné dokumenty.

Do kontejneru nepatří:

Stavební odpady, nebezpečné odpady, železo, biologický odpad.


Do kontejneru patří:

Nevyužitelný papír, nevyužitelný plast, netříditelné složky odpady které nejsou dále vhodné k recyklaci.

Do kontejneru nepatří:

Zbytky jídel, nebezpečné odpady, stavební odpady, elektro odpady, infekční odpady.


Do kontejneru patří:

Nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné plastové, laminátové, sklolaminátové a jiné obaly nevhodné k dalšímu využití.

Do kontejneru nepatří:

Nebezpečné odpady, suť, elektro odpady, infekční odpady.


Do kontejneru patří:

Papírové a lepenkové obaly všech velikostí, kancelářské papíry.

Do kontejneru nepatří:

Voskovaný papír, papírové dutinky, znečištěné papírové obaly nevhodné k dalšímu využití, obaly TETRA PAK.


Do kontejneru patří:

Suť z demolice vč. příměsí dřeva, plastů, rozbitého skla, skelné vaty, izolační lepenky, živice apod.

Do kontejneru nepatří:

Nebezpečné odpady, azbestový materiál, nábytek, tekuté odpady, obaly od barev, ředidel apod., komunální odpad.


Do kontejneru patří:

Cihly, beton, YTONG, pálené tašky, omítka.

Do kontejneru nepatří:

Dřevo, sklo, papír, biologicky rozložitelné odpady, nebezpečné odpady, azbestový materiál, papír, izolace, skelná vata, živice.


Do kontejneru patří:

Výkopová zemina, příměs kameniva.

Do kontejneru nepatří:

Stavební suť, dřevo, plasty, nebezpečné odpady, papír, izolace, živičné povrchy.


Do kontejneru patří:

Dřevěné obaly, palety, rozbitý dřevěný nábytek, dřevní štěpka.

Do kontejneru nepatří:

Kovy, sklo, plasty, nebezpečné odpady, komunální odpad, stavební a demoliční odpady.


Do kontejneru patří:

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení, PC, TV, tiskárny, lednice (kompletní), monitory, baterie, akumulátory.

Do kontejneru nepatří:

Stavební odpady, samostatné plasty bez elektro součástek, nebezpečné odpady, poškozené spotřebiče s unikajícími náplněmi, klimatizace a jiné zařízení s obsahem FREONŮ.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za Vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube