Třídění odpadů na druhotné suroviny

Každý druh odpadu se vyznačuje určitými specifiky týkajících se způsobu jeho zpracování nebo dalšího využití. Pro optimalizaci recyklačního procesu a šetrnost k životnímu prostředí je ...



Každý druh odpadu se vyznačuje určitými specifiky týkajících se způsobu jeho zpracování nebo dalšího využití. Pro optimalizaci recyklačního procesu a šetrnost k životnímu prostředí je proto velice důležité dbát na třídění odpadů. Právě důsledné třídění umožňuje odpady efektivně a ekologicky využít k další produkci.

Komplexní činnosti v této oblasti se věnuje rovněž firma Kaiser servis. Působíme jak v oblasti výkupu a svozu separovaného odpadu na území města Brna, tak i jako třídírna odpadu. Poskytujeme ucelený servis včetně pronájmu nádob a kontejnerů na separovaný odpad.

V souvislosti s tříděnými odpady se často mluví také o tzv. druhotných surovinách. Jako druhotné suroviny jsou označovány právě separované odpady, které lze opětovně využít (ať již přímo, nebo po zpracování) - nemusí tedy dojít k jejich likvidaci.

Obecně rozeznáváme tři hlavní typy druhotných surovin:

odpadní papír odpadní plast odpadní sklo

Výkup druhotných surovin

Separované odpady od vás rádi vykoupíme a zajistíme jejich ekologický odvoz i následné zpracování. Námi poskytovaný výkup odpadů vám umožní nejen zpeněžit nadbytečné odpady, ale zároveň tím umožníte jejich šetrnou recyklaci a znovuvyužití. Na odpad poskytujeme našim zákazníkům vhodný kontejner nebo sběrnou nádobu.

Nejčastěji je poptáván výkup papíru, neboť právě odpadní papír je velmi frekventovanou druhotnou surovinou. Spotřeba papíru se v České republice pohybuje nad 110 kg na obyvatele za rok, což nevyhnutelně značí produkci obrovského množství odpadu právě v této podobě.

Rádi vám od záplav papíru, který již svému účelu úspěšně dosloužil, pomůžeme a zároveň se postaráme o to, aby došlo k jeho ekologické recyklaci.


Odvoz separovaného odpadu Brno

S radostí se postaráme o kompletní služby v oblasti zpracování separovaného odpadu pro vaši firmu či živnost 
– počínaje výkupem a rychlým odvozem, až po svědomitou a efektivní likvidaci či recyklaci. Vyzkoušejte si nás i vy!

Máte druhotné suroviny? Poptejte jejich svoz a prodej online a zdarma.



Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.



Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...



Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube