Rok 2024 konec skládkování

Po roce 2024 by se v České republice podle nově navrženého zákona o odpadech mělo zásadně omezit skládkování. Přesto, že naše vláda schválila věcný záměr nového odpadového zákona, nemá ale ujasněnu koncepci ...Po roce 2024 by se v České republice podle nově navrženého zákona o odpadech mělo zásadně omezit skládkování. Přesto, že naše vláda schválila věcný záměr nového odpadového zákona, nemá ale ujasněnu koncepci budoucího nakládání s odpady. Prakticky jedinou cestou, kterou se tedy do budoucna můžeme ubírat je vytvoření prostředí pro lepší recyklaci a další využívání odpadů.

Co je třeba v budoucnu prosadit

Prvním krokem k dodržování budoucího nového zákona o odpadech by mělo být nastolení takového prostředí, které nepřipustí v budoucnu vznik nových ekologických zátěží. Důležité bude zejména důsledné a efektivní potírání nelegálního nakládání s odpady a nadměrného ukládání nebezpečného odpadu ve větším množství. Menší význam nebudou mít ani způsoby recyklace surovin a vývoj nových recyklačních metod. Předpokladem úspěchu těchto způsobů boje proti odpadu je ale funkční právní prostředí, které nebude přehlížet nic z nově nastolených pravidel.

Nutná současná opatření

Efektivně a rozumně nakládat s odpadem může dnes již každý jednotlivec. Města podporují třídění všech druhů odpadů. Tak, jako jsme si zvykli nejprve třídit plasty a papír, měli bychom si snadno zvyknout i na třídění skla, nápojových kartonů, olejů, elektromateriálu a v budoucnu i žárovek, ale nezapomenout využívat ani bio kontejnery. Značné mezery máme jako běžní občané často ještě v tom, co všechno lze a nelze v konkrétních kontejnerech ukládat. Ale mnohdy postačí pročíst si www.jaktridit.cz. Vždyť již 72 % občanů ČR odpady třídí a možnost odpady třídit má dokonce 99 % obyvatel celé naší republiky.

Co dál s odpady

Naprosto nepostradatelným článkem v řetězci nakládání s odpadem jsou a i do budoucna budou jeho koneční zpracovatelé. Ti používají druhotné suroviny k tomu, aby odpadní materiál využili k výrobě vlastních nových produktů. A právě tato cesta je ta pravá. Sklárny, výrobci plastových produktů, papírny a mnozí další dennodenně dokazují, že odpadní materiál je pro ně cennou surovinou, díky níž nejsou nuceni dále ekologicky zatěžovat naše životní prostředí.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube