Provozuji autoservis, jaké jsou moje povinnosti z hlediska odpadového hospodářství?

Autoservis je provoz, ve kterém vzniká celá řada nejrůznějších odpadů. V dnešní době se otázka nakládání s odpady bere skutečně velmi vážně ...Autoservis je provoz, ve kterém vzniká celá řada nejrůznějších odpadů. V dnešní době se otázka nakládání s odpady bere skutečně velmi vážně a i zákony nařizují různé postupy a evidence, které je třeba dodržovat.

Jak je to konkrétně s odpady u autoservisů?

První a velmi důležitou věcí je, že autoservis je třeba vybavit pro správné nakládání s odpady. V rámci odpadového hospodářství budete v autoservisu potřebovat rošt pod sud a barely na kapalné odpady. Těch bude skutečně hodně, vezměte si, že v autoservisu vyměňují oleje, někdy musí odčerpat palivo z nádrže, chladící kapalinu, brzdovou kapalinu a různé oleje v převodovce, Haldexu apod. Dále se v autoservisu budou denně využívat popelnice na znečištěné hadry nebo sorbentypoužité filtry, různé obalové materiály a nebezpečné odpady. Speciální kontejner by měl být určen na autobaterie. Díky tomuto vybavení budou pracovníci autoservisu schopni třídit a uchovávat různé odpady. Jsou-li jednotlivé nádoby správně označené, vše je přehledné.

Jakmile jsou nádoby naplněny, je třeba zajistit odvoz odpadů. Frekvence vyvážení je individuální podle potřeb konkrétního provozu. Firma Kaiser servis se postará o kompletní odpadové hospodářství vašeho autoservisu od zapůjčení sběrných nádob a jejich vyvážení až po zajištění evidence odpadů. S firmou Kaiser servis se individuálně domluvíte na odvozu kapalného odpadukomunálního, případně i separovaného odpadu a samozřejmě také odpadu nebezpečného, která se postará o ekologickou likvidaci veškerého odpadu.

Autoservisům plynou také zákonné povinnosti z nakládání s odpady. Jedná se o povinnost tvorby evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů, vedení průběžné evidence nakládání s odpady, tvorba ročního hlášení o produkci odpadů přes ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a v neposlední řadě kontrola činnosti státními složkami (Česká inspekce životního prostředí atd.).

Nebojte se problémů spojených s nakládáním s odpady ve vašem autoservisu, spolehněte se na odborného partnera, který se o odpadové hospodářství vašeho provozu postará kompletně za vás.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube