Provozujete myčku vozidel? Potřebujete vyčistit sedimentační jímky?

Dnes automobilem jezdí kdekdo a jen málo řidičů má možnost nebo čas pravidelně svůj vůz mýt. Přitom ale velké procento vozů jsou firemní ...Dnes automobilem jezdí kdekdo a jen málo řidičů má možnost nebo čas pravidelně svůj vůz mýt. Přitom ale velké procento vozů jsou firemní automobily, které by měly reprezentovat a není tedy vhodné, aby byly zaprášené nebo dokonce zablácené apod. Od toho existují myčky automobilů, které se postarají o obnovení zářivého vzhledu vašeho čtyřkolového miláčka.

Jaké jsou povinnosti provozovatelů myček s ohledem na nakládání s odpady

Ovšem jako všechno nemají myčky automobilů pouze výhody. Vy jakožto spotřebitelé a zákazníci to řešit nemusíte, pro majitele myček však vzniká povinnost shromažďovat vodu použitou na mytí automobilů ve speciálních jímkách a nechat ji pravidelně vyvážet a ekologicky likvidovat. Tekuté odpady z myček vozidel jsou označeny jako nebezpečné odpady, obsahují totiž nejen mechanické nečistoty a zbytky olejů, ale především mycí emulze a různé čistící přípravky, které se používají k šamponování automobilů v rámci procesu mytí v mycí lince. Voda odtéká do nádrží, kde je shromažďována. Nádrže však nejsou bezedné a je třeba je pravidelně vyvážet. Specialistou pro nakládání s kapalnými odpady je firma Kaiser servis, která vám zajistí nejen odvoz odpadu, ale také jeho odbornou likvidaci.

Co se děje s odpadem z myček

Nejprve je třeba zařídit odvoz, o ten se postará sací vozidlo, které je zároveň vybaveno i rotačními tryskami a vysokotlakou vodou pro čištění stěn sedimentačních jímek. Tento vůz odčerpá odpadní vodu a kal a odveze ji do chemické čistírny odpadních vod, kde dochází k vyčištění vody a jejímu návratu do koloběhu. Celý proces čištění je neustále monitorován a kvalita vyčištěné vody je průběžně kontrolována, aby splňovala ty nejpřísnější limity.

V současné době se používají převážně kontaktní myčky vozidel, avšak již existuje několik bezkontaktních, které jsou pokrokové v tom, že výrazně šetří životní prostředí. Hlavní výhodou je především nižší spotřeba vody a chemických prostředků, které lze použitím bezkontaktní myčky snížit až o 40 procent.

Provozujete-li myčku automobilů a potřebujete odvoz a odbornou likvidaci odpadů, kontaktujte nás, rádi Vám vypracujeme nabídku na čištění jímek na míru.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube