Nová povinnost! Roční hlášení už jen elektronicky

Produkujete nebezpečné odpady? Dovolujeme si vás upozornit na změnu ohlašovacích povinností v roce 2012. Všichni původci odpadů, kteří produkují nebo nakládají s více než 100 kg ...Produkujete nebezpečné odpady?

Dovolujeme si vás upozornit na změnu ohlašovacích povinností v roce 2012.

Všichni původci odpadů, kteří produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni každoročně do 15. února následujícího roku zpracovat a zaslat na obecní úřad obce s rozšířenou působností (příslušný podle místa provozovny) Hlášení o produkci a nakládání s odpadem.

V roce 2012 (hlášení za kalendářní rok 2011) budou již všechna hlášení týkající se životního prostředí, včetně hlášení o produkci a nakládání s odpadem, předávána pouze v elektronické podobě. Ohlašování bude probíhat přes Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).ISPOP zajišťuje příjem a další distribuci podaných hlášení dotčeným institucím veřejné správy.

První podmínkou pro využití Intergovaného systému plnění ohlašovacích povinností je předchozí registrace a následná autorizace.

Protože za ohlašovací rok 2011 nebude možné hlášení podat jinak než přes ISPOP proveďte registraci co nejdříve. Informace o registraci najdete na http://www.ispop.cz/ nebo se z důvěrou obraťte na nás, rádi vám poradíme.

Ročních hlášení o odpadech a údaje o zařízení k nakládání s odpady musí být zpracovány v datovém standardu MŽP pro přenos dat.

Termíny:
Termín pro hlášení do ISPOP - 15.února (předávání informací podle zákona o odpadech), 31. ledna (pro oblast formulářů podle zákona o vodách) nebo 31. března (pro formuláře z oblasti ovzduší a IRZ).

Od 1.7. 2011 se pro příjem registrací a hlášení do systému ISPOP používá pouze následující:
- on-line přenos (pomocí tlačítka „On-line odeslat“ v PDF formulářích)
- datová schránka ISPOP (Ministerstvo životního prostředí); ID: 5eav8r4

Pokud si nebudete vědět rady se zpracováním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, nezoufejte a svěřte tyto úkony námRádi vám pomůžemelikvidace odpadů a legislativu máme v malíčku...

Máte nebezpečný odpad? Potřebujete vypracovat hlášení a vést evidenci? Poptejte nás zdarma a online ještě dnes.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube