Naše služby pro čerpací stanice a mycí linky

Téměř každý provoz, výroba i běžní živnostníci produkují svou činností odpady. Ty je třeba správně charakterizovat a podle toho s nimi nakládat. Je rozdíl, zda je odpad komunálního ...Téměř každý provoz, výroba i běžní živnostníci produkují svou činností odpady. Ty je třeba správně charakterizovat a podle toho s nimi nakládat. Je rozdíl, zda je odpad komunálního charakteru nebo zda je klasifikován jako odpad nebezpečný. Rozdíl je samozřejmě i ve způsobu konečného zpracování resp. likvidace odpadu. Zaměříme nyní pozornost na to, jaké odpady produkují čerpací stanice a jak je třeba s nimi nakládat.

Jaké odpady produkují čerpací stanice a mycí linky
U čerpacích stanic a mycích linek nás asi nepřekvapí, že půjde především o tekuté odpady ropného charakteru, které jsou řazeny mezi nebezpečné odpady. Jejich zbytky je proto třeba uchovávat ve speciálních jímkách nebo nádržích a pravidelně je nechat odvážet a ekologicky likvidovat. Na nakládání s nebezpečnými tekutými odpady je odborníkem firma Kaiser servis, která je vybavena několika sacími vozy. Ty mají zařízení pro odčerpání nebezpečného kapalného odpadu z jímky a rovněž jsou uzpůsobené k čištění, mohou tedy jímku zároveň i důkladně vyčistit, aby byla připravena pojmout další odpady a zajistit bezproblémový provoz mycí linky. Sací vůz odsaje odpad a odveze jej do chemické čistírny odpadních vod, kde je kapalný odpad ekologicky zlikvidován.

Ropné produkty z mycí linky však nejsou jedinými odpady z čerpacích stanic, často je jejich součástí také bezodtoké jímky na ropné úkapy, přidávají se tedy zaolejované vody a zbytky různých čistících prostředků. Ty jsou rovněž pokládány za nebezpečný odpad a je třeba s nimi nakládat stejně. Chemická čistírna odpadních vod firmy Kaiser servis dokáže denně zpracovat a vrátit zpět do koloběhu až 144 m3 vyčištěných vod. Vyčištěná voda samozřejmě splňuje ty nejpřísnější limity kanalizačního řádu. Chemickým i mechanickým několikastupňovým čištěním, jehož jednotlivé procesy jsou neustále monitorovány, je každou hodinu zlikvidováno až 6 tun kapalného nebezpečného odpadu. Pro čerpací stanice tedy Kaiser servis nabízí odvoz nebezpečného kapalného odpadu, čištění odpadních jímek a odbornou likvidaci veškerého odpadu.

Řekněte si i vy o nabídku odvozu kapalného odpadu, postaráme se o veškeré vaše odpady.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube