Čištění průmyslových jímek

Kaiser servis se specializuje na nakládání s odpady všeho druhu, postará se o odčerpání obsahu vaší jímky, její vyčištění i kompletní údržbu. K odčerpání obsahu jímky se používají speciální sací vozy, které jsou vybaveny dlouhými hadicemiV různých odvětvích průmyslu se používají chemikálie, roztoky, emulze a různá činidla, která nelze vypouštět do kanalizace. Tyto odpady jsou většinou nebezpečné a je třeba s nimi podle toho nakládat. Proto se shromažďují v menších nebo větších nádržích, odkud je třeba je pravidelně nechat vyvážet specializovanou firmou. Vyvážení je důležité, ještě důležitější je pravidelná revize stavu jímky a také její čištění. Běžné firmy většinou nemají k dispozici potřebnou techniku, aby mohly odčerpat odpady a vyčistit nádrž, potřebují proto spolehlivého partnera, který se o to postará za ně. 

Kdo vám vyčistí jímku
Firma Kaiser servis se specializuje na nakládání s odpady všeho druhu, postará se o odčerpání obsahu vaší jímky, její vyčištění i kompletní údržbu. K odčerpání obsahu jímky se používají speciální sací vozy, které jsou vybaveny dlouhými hadicemi. Pomocí nich odsají odpady z nádrže a odvezou je. Tyto vozy jsou vybaveny navíc také tlakovou vodou, takže se používají i k čištění nádrží. Pomocí horké tlakové vody, do které je možné přidat i různé čistící prostředky, je možné vyčistit tukové lapoly, odlučovače ropných produktů, přečerpávací jímky ČOV a další odpadní jímky od zbytků odpadních kalů. 

Jaké jsou podmínky
Stačí se domluvit, kdy se vám to hodí, Kaiser servis k vám vyšle o potřebné velikosti, který se postará o odvoz odpadu. Rovnou může proběhnout také čištění odpadních jímek. pokud jsou nádoby s nebezpečným odpadem menší, je možné je odvézt ve skříňovém vozidle. Veškeré odpady jsou ekologicky likvidovány jednotlivě podle povahy odpadu. Firma Kaiser servis má k dispozici vlastní čistírnu odpadních vod a postará se o likvidaci veškerého tuhého i tekutého odpadu. Svěřte starosti s odpadových hospodářstvím odborné firmě, která vám poskytne služby na míru.Od zítra můžete také pomáhat. Zavázali jsme se, že za každou tunu odpadu, kterou odvezeme od našich zákazníků, pošleme 1Kč projektu Kaisermanův nadační fond. Odtud peníze transparentně putují tam, kde jsou třeba.Neradi se chlubíme, ale když to stojí za to...Jak to děláme? Nahlédněte pod pokličku


Máte už smlouvu s konkurencí?

Vyřídíme za vás celý přechod

A když se něco zadrhne,
dostanete rok
našich služeb grátis.


® 2002 - 2023 Kaiser servis, spol. s r. o., všechna práva vyhrazena

Facebook   YouTube