Přečtěte si zajímavé články

Odpady nejsou vždy nuda z Brna.

Poskytneme vám zdarma klec na papír a lepenku

Že třídění odpadu je ekologické a prospěšné životnímu prostředí, to už dnes ví většina z nás. Nejen v domácnostech, ale také ve firmách a podnicích všeho druhu se aplikuje politika třídění odpadu. Papír, plasty, sklo i třeba železo nebo staré elektro...

Přečíst celý článek

Přistavení kontejneru na azbest

Eternitové střechy na dvorcích a různých přístřešcích či azbestové stoupačky v domech byly donedávna naprostou samozřejmostí. Azbest se v přírodě volně vyskytuje ve formě minerálů, je typický tvorbou tenkých vláknitých struktur, které se snadno odště...

Přečíst celý článek

Rekapitulace všech našich služeb pro firmy

Podnikání není žádná legrace, musíte se postarat o to, abyste pronikli na trhu, získali zakázky, ale tím to zdaleka nekončí. Máte-li zaměstnance a provozovny, je třeba zařídit a hlídat spoustu dalších věcí, mezi které patří také správné třídění a nak...

Přečíst celý článek

Odvoz a likvidace kalů z obecní ČOV

Obce, které u nás disponují systémem kanalizace, mají většinou také vlastní čistírnu odpadních vod. Systémů funkce ČOV je několik, u nás nejrozšířenějším je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Jak proces čištění vody v ČOV probíhá Nejprve ...

Přečíst celý článek

Likvidace olejů s obsahem PCB

PCB, polychlorované bifenyly jsou látky podezřelé z karcinogenních účinků na lidské zdraví. Zpočátku byly považovány za naprosto neškodné a pro své výhodné fyzikálně chemické vlastnosti se používaly v mnoha odvětvích průmyslu. Používaly se v elektrot...

Přečíst celý článek

Likvidace transformátorů s obsahem PCB

Polychlorované bifenyly jsou bezbarvé nebo žlutě zbarvené netěkavé kapaliny, jejichž zkratkou je PCB. Pro mnohé laiky nepředstavují tyto látky žádné riziko, ovšem jsou velmi nebezpečné našemu zdraví. PCB se začaly používat v průmyslu ve 30. letech, j...

Přečíst celý článek