Přečtěte si zajímavé články

Odpady nejsou vždy nuda z Brna.

Ekologický park - dotace z fondů EU

Projekt: ENERGETICKÉ ÚSPORY NA OBJEKTECH V HOSPODAŘENÍ S ODPADY byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je provedení energeticky úsporných opatřeních na administrativně-provozních budovách za účelem dosažení efektivního hospodáření s ener...

Přečíst celý článek

Oprava a servis poškozených tukových lapolů

Že odpady je třeba třídit, to už víme a pravděpodobně provádíme doma i v zaměstnání téměř všichni. Jsou však podniky a provozy, které produkují např. odpady s obsahem tuků a odpadních jedlých olejů, které vypuštěné do kanalizace způsobují značné prob...

Přečíst celý článek

Zimní údržba pro areál vaší firmy

Disponuje vaše firma rozsáhlým areálem, o který je třeba pečovat? Nemluvím teď o správě budov, spíš je důležité udržovat v chodu venkovní prostranství. Po zimě je dobré z cest odstranit zbytky posypu a kamínky, v létě je třeba čas od času zamést, na ...

Přečíst celý článek

Sto tisíc tun sutin

Brno – Sto tisíc tun sutin. Přibližně tolik váží rozbourané zbytky bývalé továrny Vlněna. Dělníci pomocí těžké techniky rozebírají poslední budovy, které v areálu stojí. „Do demolice poslední budovy se pustíme v listopadu. Bude to náročné, jelikož st...

Přečíst celý článek